Comuna Ucea

Comuna Ucea

Comuna Ucea este situată în centrul țării, la poalele munților Făgăraș, la o distanță de 8 km de orașul Victoria și de 91 km de reședinta județului, municipiul Brașov. Comuna are un relief de câmpie depresionară.

Teritoriul administrativ al comunei este compus din patru sate:

 • Ucea de Jos – reședința administrativă;
 • Ucea de Sus; situat la 5 km nord de centrul comunei;
 • Corbi; situat la 2 km est de centrul comunei;
 • Feldioara; situat la 3 km sud-est de centrul comunei.

Vecinii comunei Ucea sunt:

 • la est – comuna Viștea și Orașul Victoria;
 • la vest – comuna Arpaș, Jud. Sibiu;
 • la nord – comuna Bruiu, Jud. Sibiu;
 • la sud – comuna Arefu, Jud. Arges.

Scurt istoric

În ceea ce privește vechimea satului Ucea de Jos se pot menționa trei documente istoric,e și anume:

- Un document din anul 1223 - regele Ungariei Andrei al II-lea confirmă existența unor sate românești din Țara Făgărașului, între care și Ucea;

- O însemnare documentară în legătura cu Radu cel Frumos, domnul Țării Românești (1462-1475) care datează din anul 1473;

- O sentință dată de scaunul judecătoresc, alcătuit din 12 boieri jurați, sub prezidiul capitanului suprem al Făgărașului - Paul Thomony, prin care se confiscă moșiile dintre Ucea și Corbi ale boierilor Bursan de Ucea și ale văduvei Ana Ziin din Ucea, aceasta fiind denumită în document "marea trădătoare din Ucea". Acești doi boieri, impreună cu alți doi din vecinătate, au declanșat o răscoală populară împotriva stăpânirii maghiare, menită să elibereze Țara Făgărașului și s-o aducă sub oblăduirea Domnului Țării Românești, pe atunci Mihnea Voda, numit cel Rău, așa cum se mai aflase aproape un veac, între anii 1366-1464.

Documentele de mai sus sunt menționate într-o lucrare monografică despre localitatea Ucea a preotului Ioan Glajar.

Este de remarcat că în cele trei documente menționate se folosește doar denumirea de Ucea, fără să se specifice dacă e vorba de Ucea de Jos sau de Ucea de Sus. Această imprecizie se întâlnește în documentele istorice vechi și cu privire la alte localități. În trecutul îndepărtat, pădurile subcarpatice coborau până în vecinatatea Oltului; cu trecerea timpului însă, oamenii au despădurit treptat dinspre Olt spre munte pentru a-și asigura lemne de foc și teren pentru culturi agricole. Când s-a ajuns cu despăduritul până aproape de poalele munților, au luat ființă și așezări noi, respectiv satele „de Sus".

Satul Ucea de Sus este ,,situat pe malul stâng al râului Ucea, la poalele muchiei Tărâţa. Prima atestare documentară a satului datează din 1509 și este o sentință judecătorească a scaunului Făgăraș – 12 jurați prezidați de căpitanul suprem Paul Thomony confiscă moșiile dintre Ucea și Corbi ale unor nobili ce se răsculaseră și voiau să dea Țara Făgărașului domnului muntean Mihnea Vodă Cel Rău. Numele satului provine de la Valea Ucea Mare.

Satul Feldioara este amintit în documentele vechi (Actul Capitulului din Alba Iulia, datat 1 mai 1307, prin care i se face cunoscut lui Ladislau - voievodul Transilvaniei - că dând urmare cererii lui a trimis pe magistrul lor Marcel cu nobilul Osvald din Calnic la satul Feldioara, unde acestia au convocat vecinii și megieșii de jur împrejur. Astfel, în prezența lor s-au constatat hotarele „după semnele vechi și adevărate"). Satul este atestat încă de la începutul sec. al XIII-lea sub numele oficial unguresc de Főldoar, ceea ce înseamnă în românește teren fortificat (de la ruinele castrului roman din apropiere), pastrându-și această numire până la Marea Unire a Transilvaniei cu Regatul României din 1 Decembrie 1918. Atunci i s-a dat numirea oficială de Feldioara, întrebuințată din moși strămoși în vorbirea curentă.

Benedict - voievodul Transilvaniei (1202-1206, 1208) – a donat satul Feldioara mănăstirii Cistercite din Carta și l-a stat sub stăpânirea mănăstirii până in anul 1477, când Matei Corvinul - regele Ungariei prin Decret, a desființat mănăstirea din cauza „moravurilor celor rele și a vieții decăzute" a abaților. Prin același decret a dispus ca averea mănăstirii – din care făcea parte și satul Feldioara - să fie trecută la prepozitura bisericii fecioarei Maria din orașul Sibiu. Averea a trecut în anul 1556 la fiscul ungar. În anul 1589, satul Feldioara ajunge în posesiunea lui Balthazar Bathory, care-l deține pâna în anul 1594. După această dată nu s-au mai gasit documente.

În anul 1950, i s-a desființat autonomia comunală prin lege, fiind atașat din punct de vedere administrativ ca sat de comuna Viștea. În anul 1968 devine atașat ca sat de comuna Ucea.

Satul Corbi – așezat pe valea cu același nume - a facut parte în secolele XV-XVI din boieronatul Ucei. Încă de la prima atestare documentară din anul 1509, satul este pomenit ca fostă stapânire a lui Bârsan de Ucea și a Anei Ziin din același sat. Aceștia le-au pierdut datorită participării la acțiunile boierilor făgărașeni din anul precedent, legate de readucerea Țării sub dominația domnului muntean Mihnea Voievod. Din acest motiv și pentru 50 de florini dați pentru întreținerea cetății, boierii Coman de Ucea și fiii săi - Vladimir, Stanislav, Barbat, Barbul, Toma și Radul - au primit posesiunile răzvrătiților împreună cu 14 familii de țigani, înscrise nominal (Puscariu, Fragmente, IV, p. 74-77).

Împreună cu satele Ucea de Jos și Ucea de Sus, Satul Corbi va constitui parte integrantă a boieronatului format. Unitatea boieronatului s-a tinut și în secolul următor, în sensul că părțile condivizionarilor erau stabilite nu pentru fiecare din cele trei sate, ci la nivelul întregului boieronat. Astfel, în anul 1625, Oprea Bacila, Stoica Bacila, Petrașcu Sile, Stanciul Sile, Grigore și Ioan Radu dețineau o treime din boieronatul format din satele Ucea de Jos, Ucea de Sus și Corbi (Puscariu, Fragmente, IV, p. 209-211). Urbariile din secolul al XVII-lea dovedesc de asemenea că satul folosea la comun terenurile, pădurile și apele din hotarele lor (Prodan, Urbariile, I, p. 229-235).

Numele satului ar putea să provina de la ocupația tradițională a locuitorilor săi: cărbunii de lemn.

Date administrativ-teritoriale

a. Suprafata totala 10498,22 ha

b. Suprafața terenurilor pe categorii de folosință:

 • agricol 6131,68 ha
 • neagricol 3923,54 ha
 • pășune 3094,09 ha
 • fâneață 1303,72 ha
 • pădure 3191,87 ha

c. Număr de gospodării (locuințe) – 974.

Populația

total - 2136 din care:

a. Romani - 2098

b. Rromi - 34

c. Maghiari - 3

d. Germani - 1

Învățământul

Număr de școli primare și gimnaziale - 1

Număr de grădinițe – 2

Cultura

Număr de unități de cultură – cămine culturale: 4

Număr de unități de cult - biserici: 4

Turismul

Număr de unități destinate turismului și capacitatea lor de cazare, din care:

 • Hoteluri -
 • Complexe turistice -
 • Pensiuni -
 • Cabane - 2
 • Vile -

Infrastructura

a. Accesul la rețeaua de căi ferate (distanța până la cea mai apropiată stație sau haltă CFR) – 1 km

b. Accesul la rețeaua de drumuri naționale, județene, comunale, forestiere - DN1, DJ 105 ce trec prin comună.

Delegația României în Lechbruck

,,SWISS INTERNATIONAL HOLIDAY EXHIBITION'' LUGANO -ELVETIA

Targul de turism al Romaniei 16-19 noiembrie 2017

Utile

Vremea in zona Tara Fagarasului

°C
prognoza

Numar urgente: 112

Salvamont Brasov: +40.268.471.517
0-SALVAMONT(0-725826668)

Politia Brasov: 0268-407500

Jandarmeria Brasov: 0268 / 9 5 6; 0268-426589

Politia Fagaras: 0268-213033; 0268-213034

Pompierii Fagaras: 0268-211212

Spitalul Municipal Fagaras-Salvarea: 0268-212521; 0268-212522

Primaria Fagaras: 0268-211313

Sanepid Fagaras: 0268-214805

Gara Fagaras: 0268-211125

Legaturi Utile

 • Comuna Dragus
 • Comuna Mandra
 • Comuna Recea
 • Comuna Harseni
 • Comuna Beclean
 • Comuna Arpasu de Jos
 • Comuna Cartisoara
 • Orasul Victoria
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Comuna Vistea
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Comuna Parau
 • Comuna Ucea
 • Comuna Sinca Veche
 • Comuna Sinca Noua
 • Comuna Sercaia
 • Comuna Sambata de Sus
 • Comuna Lisa
 • [vezi mai multe]

Spune parerea ta!

Feedback-ul este intodeauna binevenit. Poti lasa un mesaj pe guestbook-ul nostru aici

facebook     twitter